مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (3)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (3) خیلی از دانش آموزان می پرسند که از چه کتابهای تستی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که بهترین کتاب تست ، کتابی است که در آن تست های استاندارد آمده باشد و استاندارد شده ترین تست …

تماس با خط 1
تماس با خط 2