مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (5)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (5) در زیر، روش هایی برای به خاطرسپاری بهتر به شما ارائه می شود: 1- روشهای خاصّی برای حفظ اسامی و نکات و… ابداع کنید. مثلاً برای یادگیری و حفظ مطالب از تکنیک هایی نظیر مخفّف ها استفاده …

تماس با خط 1
تماس با خط 2