مقالات

توضیح استاد حسین احمدی درباره نگرش موفق‌ها در کنکور

توضیح استاد حسین احمدی درباره نگرش موفق‌ها در کنکور داستان «جک و لوبیای سحرآمیز» را شنیده‌اید؟ لوبیایی که یک‌شبه آن قدر رشد کرد که از ابرها هم رد شد! در دنیای واقعی چه گیاهی را سراغ دارید که یک‌شبه این قدر رشد کند؟ کدام کتاب از صفحه‌‌ی 148 آغاز می‌شود؟ …

تماس با خط 1
تماس با خط 2