مقالات

استاد حسین احمدی از رشته چاپ میگوید قسمت (2)

استاد حسین احمدی از رشته چاپ میگوید قسمت (2) موقعیت شغلی در ایران: فارغ‌التحصیلان رشته چاپ‌ با شناخت خصوصیات هر یک از سیستم‌های چاپی و تقدم و تأخر عملکرد هر یک از آنها،‌ تأثیر بسزایی در کیفیت محصولات چاپی و در نهایت در پیشبرد توسعه اجتماعی خواهند داشت؛ زیرا صنف …

مقالات

استاد حسین احمدی از رشته چاپ میگوید قسمت (1)

استاد حسین احمدی از رشته چاپ میگوید قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی رشته چاپ : چاپ؛ یعنی تمدن؛ یعنی پیشرفت؛ یعنی عامل رشد و شکوفایی و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتی که گذشته رابه حال و حال را به آینده پیوند داده است. صنعت چاپ …

تماس با خط 1
تماس با خط 2