مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (6)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (6) الف- فیش های مربوط به لغات در هنگام مطالعه ی درس ادبیّات، هرگاه به لغاتی رسیدید که احساس کردید مهم هستند یا به یادسپاری آنها برای شما مشکل است و همچنین لغاتی که از نظر املایی مهم …

تماس با خط 1
تماس با خط 2