مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (9)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (9) روش 100 زدن عربی کنکور سراسری در درس عربی نزدیک به 80 درصد پرسش ها از قواعد و دستور زبان عربی مطرح می شود و بقیه از ترجمه ی لغات و متون عربی و…. است . به …

مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (8)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (8) – آیات و روایات درباره ی آیات حتماً موضوعی را که به آن اشاره دارد به خاطر بسپارید. سعی کنید تبحر کافی را در ترجمه ی آیات به دست آورید و پیام آن ها را بررسی نمایید. …

مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (7)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (7) روش مطالعه حرفه ای دین و زندگی درس دین و زندگی به تازگی جایگزین معارف و بینش اسلامی گردیده و با رویکردی جدید نسبت به آموزش مبانی اسلامی، تلاش به ایجاد علاقه و ارتباط بیش تر با …

تماس با خط 1
تماس با خط 2