مقالات

4 تکنیک مدیریت آزمون از استاد حسین احمدی

4 تکنیک مدیریت آزمون از استاد حسین احمدی آیا تجربه این را داشته اید که در جلسات آزمون های آزمایشی کنکور به چند سوال سخت برسید و نتوانید آنها را حل کنید؟! آن وقت اعصابتان بهم ریخته و نمی دانید چکار کنید؟! یا اینکه نتوانستید مدیریت آزمون را طبق زمان …

تماس با خط 1
تماس با خط 2