مقالات

راهکارهای استاد حسین احمدی در ماه آخر کنکور

راهکارهای استاد حسین احمدی در ماه آخر کنکور 1. به دلیل این‌که فقط یک ماه تا زمان کنکور باقی مانده است برخی فکر می‌کنند که نمی‌توانند نتیجه‌ی خوبی بگیرند و درس خواندن را رها می‌کنند و برخی هم با بی‌میلی این کار را انجام می‌دهند. کسانی که درست و منطقی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2