مقالات

روش استاد احمدی برای مطالعه عربی

روش استاد احمدی برای مطالعه عربی مبحثی ارایه میدهد که این ویژگی خوب کتاب است. تستهای تالیفی بیشتری در این کتاب پیدا میکنید و نکات مفصلی که شاید به عقیده ی بسیاری برای دانش اموزان تجربی و ریاضی مناسب نباشد .   این گام ها را برای مطالعه عربی طی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2