مقالات

نمونه تدریس شیمی عارف ربیعیان همکار استاد حسین احمدی

نمونه تدریس شیمی عارف ربیعیان همکار استاد حسین احمدی     استاد حسین احمدی مدرس و مشاور برتر کنکور

مقالات

روش مطالعه شیمی از پایه ضعیف تا ۱۰۰ زدن به سبک عارف ربیعیان

روش مطالعه شیمی از پایه ضعیف تا ۱۰۰ زدن به سبک مهندس عارف ربیعیان یادگیری شیمی باید از پایه باشد برای داوطلبان ضعیف روش مطالعه و تست زنی شیمی با داوطلب قوی متفاوت است . اگر به این نکته توجه نداشته باشید همیشه در این درس کلیدی ضعیف خواهید ماند. …

تماس با خط 1
تماس با خط 2