مقالات

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (1)

نکات طلایی در مطالعه دروس کنکور از زبان استاد حسین احمدی قسمت (1) روش مطالعه هر درس برای کنکور : ترکیبی خوندن یعنی هرصفحه که خونده میشه باید کنارش حاشیه نویسی کنین نکات مهمشو،همه صفحات و به همین ترتیب و بعد صفحه اول و با صفحه دوم مقایسه کنین ببینین …

تماس با خط 1
تماس با خط 2