مقالات

توصیه های استاد حسین احمدی برای مطالعه دروس اختصاصی

توصیه های استاد حسین احمدی برای مطالعه دروس اختصاصی درس های اختصاصی مهمترین دروس رقابتی برای داوطلبان کنکوری هستند. عده ای اعتقاد دارند دروس اختصاصی رشته ی شما و دروس عمومی دانشگاه شما را تعیین خواهند کرد.لذا در زمان باقی مانده تا کنکور که کمتر از ۴ماه میباشد باید توجه …

تماس با خط 1
تماس با خط 2