مقالات

برترین روش آموزش تندخوانی قسمت دوم

برترین روش آموزش تندخوانی توسط استاد احمدی در بخش اول آموزش تند خوانی سه تصور غلط را بررسی کردیم. همچنین فواید تندخوانی و معایب کندخوانی را شمردیم و در نهایت فرمول محاسبه سرعت مطالعه را معرفی کردیم. قبل از خواندن بخش دوم آموزش تندخوانی، حتما سرعت مطالعه خود را حساب …

مقالات

برترین روش آموزش تندخوانی قسمت اول

برترین روش آموزش تندخوانی توسط استاد احمدی داوطلبان زیادی شاکی اند که وقت کم می آورند. به سر فصل های آزمون نمی رسند. احتمالا نمی دانند که واقعا وقت کم می آورند یا خودشان ناخواسته اتلاف وقت می کنند. اگر دقیق تر شویم متوجه خواهیم شد بسیاری از این داوطلبان …

تماس با خط 1
تماس با خط 2