مقالات

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش چهارم )

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش چهارم ) گام چهارم‌: بهینه کردن برنامه‌ی زمانی ۱. توجه کنید که صبح‌ها چقدر انرژی دارید مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاقیت در بیشتر مردم، در زمان صبح نسبت به زمان‌های دیگر بیشتر است و معمولا این مهارت‌ها و توانایی‌ها، با نزدیک …

مقالات

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش سوم )

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش سوم ) گام سوم: ایجاد برنامه‌ی زمانی ۱. از برنامه‌ی مایکروسافت اکسل یا برنامه‌ا‌ی مشابه استفاده کنید ستونی شامل زمان‌ها را در سمت راست صفحه ایجاد کنید و در ردیفی در بالای صفحه نیز، روزهای هفته را بنویسید. ۲. در مقابل …

مقالات

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش دوم )

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش دوم ) گام دوم: نوشتنِ مهم‌ترین وظایف روزانه ۱. از کارهایی که هر روز باید انجام بدهید فهرستی تهیه کنید نیازی نیست که فهرست مرتب و دقیقی بنویسید، زیرا در این مرحله فقط باید از تکنیک طوفان فکری استفاده کنید و …

مقالات

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش اول )

برنامه ریزی به سبک استاد حسین احمدی ( بخش اول ) بدون شک، برنامه ریزی در زندگی موجب می‌شود تا فرد موفق‌تری باشیم و بهتر بتوانیم از زمان خود استفاده کنیم. ولی یادگیریِ نحوه‌ی برقراریِ تعادل، میان وظایف گوناگون در زندگی، کاری چالش‌برانگیز است. گاهی کار، مدرسه و وظایف روزانه …

تماس با خط 1
تماس با خط 2