مقالات

راهکارهای طلایی استاد حسین احمدی برای فراموشی مطالب کنکور ( بخش دوم )

راهکارهای طلایی استاد حسین احمدی برای فراموشی مطالب کنکور ( بخش دوم ) دسته بندی مباحث: فراموشی مطالب کنکور – اگر مبحثی را نتوانسته اید به خوبی به یاد آورید دلیلش این است که شما مطالب خوانده شده را در ذهن خود به خوبی سازماندهی و دسته بندی نکرده اید …

مقالات

راهکارهای طلایی استاد حسین احمدی برای فراموشی مطالب کنکور ( بخش اول )

راهکارهای طلایی استاد حسین احمدی برای فراموشی مطالب کنکور ( بخش اول ) چرا هر چی خونده بودم ، یادم رفته ؟ زحمتام به هدر رفت هر چی زیست خونده بودم یادم رفته و چیزی یادم نمیاد؟ فراموشی مطالب کنکور , با نزدیک شدن به کنکور اکثر داوطلبان دچار توهم …

تماس با خط 1
تماس با خط 2