مقالات

انعطاف پذیر باشید به روش استاد حسین احمدی

انعطاف پذیر باشید به روش استاد حسین احمدی آیا تابحال شطرنج بازی کرده اید ؟ کدام مهره قویتر است ؟ سرباز ؟ فیل؟ یا وزیر ؟ حتما پاسخ خواهید داد : وزیر. اما چرا؟ چون وزیر انتخاب های بیشتری نسبت به فیل و سرباز دارد و می تواند در مسیرهای …

تماس با خط 1
تماس با خط 2