مقالات

توصیه استاد احمدی در مورد آموزشگاه یا کلاس کنکور

توصیه استاد احمدی در مورد آموزشگاه یا کلاس کنکور قبل از هر چیزی باید به این سوال جواب بدهیم که آیا واقعا به کلاس کنکور احتیاج دارید یا نه؟ آیا شرکت در کلاس کنکور بر اساس منطق تصمیم گیری می شود یا بر اساس احساسات؟ معلم برند اولین نکته این …

تماس با خط 1
تماس با خط 2