وبلاگ
مقالات

توصیه استاد حسین احمدی برای رفع پرخاشگری کنکوری ها و کاهش آن

توصیه استاد حسین احمدی برای رفع پرخاشگری کنکوری ها و کاهش آن در اطرافمان نوجوانانی را می بینیم که پشت کنکوری اند و به شدت تندخو و پرخاشگر هستند… برای کاهش پرخاشگری آنان چه باید کرد! دانش آموزان طبیعی از نظر رفتاری، در سال پایان دبیرستان بخاطر رقابت سخت کنکور …

خواندن ادامه
مقالات

پیشنهاد استاد حسین احمدی برای دوری از عصبانیت نوجوانان پشت کنکوری

پیشنهاد استاد حسین احمدی برای دوری از عصبانیت نوجوانان پشت کنکوری در اطرافمان نوجوانانی را می بینیم که پشت کنکوری اند و به شدت عصبی و پرخاشگر هستند. در بین آن ها دیده می شود که آن ها تا قبل دوره دبیرستان همیشه جز شاگردان ممتاز بوده اند اما با …

خواندن ادامه
مقالات

رائه راهکارهای افزایش تمرکز در مطالعه از استاد حسین احمدی قسمت (2)

رائه راهکارهای افزایش تمرکز در مطالعه از استاد حسین احمدی قسمت (2) ویژگی های محیطی بهتر است مکانی را مخصوص درس خواندن در نظر داشته باشید که از هرگونه مسئله که باعث حواس پرتی شما می شود مبرا باشد. محل مطالعه شما باید جایی باشد که در آن احساس راحتی …

خواندن ادامه
مقالات

ارئه راهکارهای افزایش تمرکز در مطالعه از استاد حسین احمدی قسمت (1)

ارئه راهکارهای افزایش تمرکز در مطالعه از استاد حسین احمدی قسمت (1) تمرکز حالتی ذهنی و روانی است که در آن تمام قوای حسی و روانی فرد بر روی موضوعی معطوف می گردد. ذهن انسان همواره تمایل دارد که فعالیت داشته و درگیر چیزی باشد، بنابراین اگر کاری که شما …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (6)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (6) عوامل فیزیولوژیکی بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده ناتوانی‌های یادگیری آسیب دیدگی مغزی، شدید یا جزیی و صدمه وارده به دستگاه عصبی و مرکزی است. عوامل ژنتیکی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد ناتوانی‌های …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (5)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (5) عوامل آموزشی تدریس ناکافی و ناصحیح به کودکان عدم فراگیری معلم از مهارت‌های لازم جهت تدریس درسهای پایه در مدارس توقعات بیش از اندازه بالا یا بسیار پایین معلمان برنامه ریزی و طرح برنامهٔ آموزشی ضعیف عدم فعالیت های برانگیزنده …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (4)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (4) چرا به مطالعه یادگیری بپردازیم؟ بررسی اصول یادگیری به ما کمک می کند تا علت های رفتارمان را بفهمیم. آگاهی از فرایند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک می کند، بلکه امکان درک بیشتر …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (3)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (3) شرطی سازی کلاسیک این نوع یادگیری در ابتدا توسط پاولف مطرح شد. بر این اساس، محرکی مانند غذا به ارگانیسم داده می شود که سبب ایجاد یک واکنش طبیعی و خودکار مانند ترشح بزاق در او می شود. به محرکی …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (2)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (2) آیا سوگیری و خوگیری یادگیری است؟ حساس شدن، فرایندی است که از طریق آن فرد نسبت به جنبه های معینی از محیطش حساس تر می شود. برای مثال، فردی که به طور معمول به نور یا صدای معینی پاسخ نمی …

خواندن ادامه
مقالات

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (1)

تدریس سطح بالای یادگیری از استاد حسین احمدی قسمت (1) یادگیری چیست؟ در رابطه با چیستی یادگیری، تعاریف مختلفی ارائه شده است. معروف ترین تعریف ها، تعریفی است که به وسیله کیمبل، پیشنهاد شده است: یادگیری، تغییر نسبتا پایدار در رفتاری که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد. …

خواندن ادامه
تماس با خط 1
تماس با خط 2