مقالات

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (3)

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (3) دروس کارورزی بالینی: کارورزی بخش جراحی، کارورزی بخش چشم، کارورزی بخش سوانح و سوختگی، کارورزی بخش ارتوپدی، کارورزی بخش ارولوژی، کارورزی بخش اطفال، کارورزی بخش بهداشت، کارورزی بخش گوش و حلق و بینی،‌ کارورزی بخش داخلی، کارورزی بخش زنان …

مقالات

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (2)

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (2) دروس فیزیوپاتولوژی : آسیب‌شناسی اختصاصی، فارماکولوژی، سیمیولوژی، دوره‌های فیزیوپاتولوژی ارگان‌ها .دوره ‌کارآموزی بالینی دانشجویان پزشکی در این مرحله قادر هستند تا آموخته‌های خود را از دروس مختلف با یافته‌های بالینی از بیماران بستری در بیمارستان‌ها تطبیق داده و با …

مقالات

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (1)

استاد حسین احمدی از قبول شدگان رشته پزشکی میگوید قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته پزشکی : در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی‌، شامل ۴ دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی است .دوره علوم پایه دوره علوم پایه پزشکی ۵ ترم تحصیلی است که با …

تماس با خط 1
تماس با خط 2