مقالات

صحبت استاد احمدی در مورد زمان باقی مانده تا کنکور

صحبت استاد احمدی در مورد زمان باقی مانده تا کنکور تا الان خوب درس نخوانده ام آیا در مدت باقی مانده میتوانم جبران کنم و به هدفم برسم؟ این سوال یکی از رایج ترین سوالهایی است که برخی دانش اموزان در این روزها از مشاورین میپرسند. دانش اموزانی که به …

تماس با خط 1
تماس با خط 2