آخرین اخبار : 

شهریور ۱۳۹۴

نمونه سوالات امتحان نهایی

darsdvd.org/wp-login.php

تکنیک های حضور فعال در کلاس

استرس، فشاری است که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود. بعضی از استرس ها مفید هستند اما وقتی از کنترل خارج شوند، بدن به طرق مختلف از آنها رنج می برد. استرس تحمیل شده، ...

تکنیک های حضور فعال در کلاس

)همراهی با مدرس: بسیار مهم است که در سر کلاس درس،خودتان را با سرعت، نحوه و شیوه تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و با او حرکت کنید. هم شتاب بیش از مدرسه داشتن ذهن را آشفته و مغشوش می ...
Design Farsweb
تماس