فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1395 منتشر شد

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست کتب منبع سوالات آزمون سراسری سال ۹۵ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش فهرست این کتب در گروه‌های آزمایشی مختلف به شرح زیر است:

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (۲) ۱/۲۲۰ دوم ۹۲ کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳) ۱/۲۴۹ سوم ۹۳ کلیه رشته¬ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۱/۲۸۳ پیش دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی) ۲/۲۴۹ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی) ۴/۲۴۹ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی) ۳/۲۴۹ سوم ۹۳ کلیه رشته¬ ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی عربی ۲ (غیر از علوم انسانی) ۱/۲۲۴ دوم ۹۲ کلیه رشته¬ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی) ۲/۲۲۴ دوم ۹۲ مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی) ۱/۲۵۴ سوم ۹۳ کلیه رشته¬ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی) ۲/۲۵۴ سوم ۹۳ مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی) ۲۲۲ دوم ۹۲ کلیه رشته¬ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی) ۲۵۱ سوم ۹۳ کلیه رشته¬ ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) ۱/۲۸۵ پیش -دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته¬ ها
۴- زبان انگلیسی انگلیسی ۳ ۱/۲۵۲ سوم ۹۳ کلیه رشته¬ ها
انگلیسی ۱ و ۲ ۱/۲۸۴ پیش دانشگاهی ۹۴ کلیه رشته¬ ها

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۲
آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم ۹۲
هندسه ۲ ۴/۲۵۸ سوم ۹۳
ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۲
حسابان ۱/۲۵۸ سوم ۹۳
جبر و احتمال ۲/۲۵۸ سوم ۹۳
هندسه تحلیلی و جبر خطی ۱/۲۹۴ پیش دانشگاهی ۹۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱/۲۹۵ پیش دانشگاهی ۹۴
ریاضیات گسسته ۱/۲۹۶ پیش دانشگاهی ۹۴
2- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۱
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۲
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) ۴/۲۵۶ سوم ۹۳
فیزیک (ویژه ریاضی) ۲/۲۹۳ پیش دانشگاهی ۹۴
۳- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۲
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۳
شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی ۹۴

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زمین¬ شناسی زمین شناسی ۱/۲۶۲ سوم ۹۳
علوم زمین ۱/۲۹۱ پیش دانشگاهی ۹۴
۲- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۲
ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۲
آمار و مدلسازی ۵/۲۵۸ سوم ۹۳
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی) ۳/۲۵۸ سوم ۹۳
ریاضیات عمومی ۱ و ۲ ۱/۲۹۲ پیش دانشگاهی ۹۴
۳- زیست شناسی زیست¬شناسی و آزمایشگاه ۱ ۱/۲۳۱ دوم ۹۲
زیست¬شناسی و آزمایشگاه ۲ ۱/۲۶۱ سوم ۹۳
زیست¬شناسی ۲/۲۹۰ پیش دانشگاهی ۹۴
۴- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۱
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۲
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی) ۳/۲۵۶ سوم ۹۳
فیزیک (علوم تجربی) ۱/۲۸۸ پیش دانشگاهی ۹۴
۵- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۲
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۳
شیمی ۱/۲۸۹ پیش¬ دانشگاهی ۹۴

د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات ریاضیات ۱ ۱/۲۱۱ اول ۹۱
آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم ۹۲
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) ۶/۲۵۸ سوم ۹۳
ریاضی پایه ۲/۲۹۲ پیش دانشگاهی ۹۴
۲- اقتصاد اقتصاد ۱/۲۴۰ دوم ۹۲
3- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ ۱/۲۴۶ دوم ۹۲
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲ ۱/۲۷۶ سوم ۹۳
آرایه¬های ادبی ۱/۲۸۰ سوم ۹۳
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی ۴/۲۸۳ پیش دانشگاهی ۹۴
۴- زبان عربی عربی ۲ (ویژه علوم انسانی) ۲/۲۲۴ دوم ۹۲
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی) ۲/۲۵۴ سوم ۹۳
عربی ۱/۳۱۶ پیش دانشگاهی ۹۴
۵- تاریخ تاریخ ایران و جهان ۱ ۴/۲۳۵ دوم ۹۲
تاریخ ایران و جهان ۲ ۳/۲۷۱ سوم ۹۳
تاریخ شناسی ۱/۳۰۲ پیش دانشگاهی ۹۴
۶- جغرافیا جغرافیای ۱ ۲/۲۲۵ دوم ۹۲
جغرافیای ۲ ۴/۲۷۱ سوم ۹۳
جغرافیا ۲/۲۹۷ پیش دانشگاهی ۹۴
۷- علوم اجتماعی جامعه¬ شناسی ۱ ۱/۲۴۳ دوم ۹۲
جامعه شناسی ۲ ۱/۲۸۱ سوم ۹۳
علوم اجتماعی (جامعه-شناسی نظام جهانی) ۱/۳۰۰ پیش دانشگاهی ۹۴
۸- فلسفه فلسفه ۱/۲۷۷ سوم ۹۳
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱/۳۱۷ پیش دانشگاهی ۹۴
۹- منطق منطق ۲۷۷ سوم ۹۳
10- روان¬ شناسی روان¬ شناسی ۱/۲۶۸ سوم ۹۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات
جامع‌ترن معرفی مهندسی مکانیک از استاد حسین احمدی قسمت (1)

جامع‌ترن معرفی مهندسی مکانیک از استاد حسین احمدی قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی مکانیک : “مکانیک؛ یعنی تعمیر خودرو و مهندس مکانیک؛ یعنی فردی با دست‌های آلوده به بنزین یا روغن ماشین! چنین دیدگاهی را می‌توانید در بین تعداد قابل توجهی از عامه مردم و حتی داوطلبان …

مقالات
از نظر استاد حسین احمدی چه ملاکی را باید در نظر داشت

از نظر استاد حسین احمدی چه ملاکی را باید در نظر داشت علم تصمیم‌گیری بر پایه‌ی معیارها و متغیرها بنا شده است. در واقع تعیین ملاک‌ها یا متغیرها و اولویت‌بندی‌ آن‌ها از عوامل مهم تصمیم‌گیری‌های موفق است. پس اگر می‌خواهید به هنگام انتخاب رشته، تصمیم‌گیری درستی داشته باشید، باید معیارهای …

مقالات
پیشنهادات استاد حسین احمدی برای جلوگیری از انتخاب نادرست

پیشنهادات استاد حسین احمدی برای جلوگیری از انتخاب نادرست اهمیت انتخاب رشته‌ی سال نهم بر کسی پوشیده نیست حتی کسانی که انتخاب خود را سال‌ها پیش انجام داده‌اند بهتر از هر کسی می‌دانند که انتخاب آن‌ها در آن سال چقدر توانسته مسیر زندگی آن‌ها را تعیین کند. اهمیت انتخاب رشته‌ی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2